Dokumenty sdružení

 

Kdo je kdo

 

VŠECHOVICKÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

Všechovice 99, 66603 Všechovice

IČ: 22842756

Popis činnosti organizace

Občanské sdružení vzniklo jako přirozené vyústění několikaleté spolupráce rodičů v naší obci. Již v minulosti jsme svépomocně pořádali, nejen pro místní děti, dětský den, Mikulášské nadílky a různé společenské akce. S narůstajícím počtem plánovaných akcí jsme pocítili potřebu nejen tyto aktivity převést na oficiální rovinu, ale především zkvalitnit jejich úroveň. A proto na přelomu roku 2010 vzniklo Všechovické občanské sdružení. V tuto dobu jsme již za sebou měli úspěšnou sezonu 2009/2010 a to:

 • organizace pravidelných pondělních Cvičení maminky s dětmi,
 • pondělního Tvoření maminek s dětmi,
 • úterních aerobních cvičení Bodyforming,
 • pondělních a čtvrtečních pohybových aktivit jako jsou Power–joga a Tai–chi,
 • Světluškový průvod
 • zdobení vánočních stromů v obci
 • a v neposlední řadě již každoročně pořádaného Mikuláše.
 • dětský Masopust s maškarním bálem,
 • Pálení čarodějnic s dětským kvízem
 • Kuličkový turnaj všech věkových kategorií
 • Den dětí.

Všechny tyto aktivity probíhaly a i nadále probíhají za laskavého přispění obce Všechovice, která nám poskytuje zejména prostory místní bývalé Základní školy, které ovšem nemají vyhovující podmínky ani potřebné vybavení pro naši současnou ale především budoucí činnost, jelikož plánujeme rozšířit naše aktivity o následující akce:

 • Loučení s prázdninami,
 • podzimní Světluškový pochod,
 • rodinný turnaj ve stolním tenise,
 • nohejbalový turnaj,
 • smíšený volejbalový turnaj,
 • divadelní a hudební vystoupení pro celou rodinu a jiné.

Veškeré akce jsou koncipovány tak, že se jich účastní všechny věkové kategorie, a především klademe důraz na aktivní pohyb celých rodin, při kterém dochází ke zdravému vývoji dětí, dobré kondici dospělých, a zvláště pak utužování vztahů mezi rodinami, které je v současné moderní době hodně opomíjeno.

Rádi bychom naši činnost dále rozvíjeli ve shodě s našimi stanovami podporou stmelování občanské společnosti, bouráním pomyslných zdí mezi „staro“ a „novo“ usedlíky, vytvářením prostředí pro setkávání a komunikaci rodičů, kteří jsou, na malé obci jako je naše, do jisté míry sociálně osiřelí.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.