DOTACE JMK

Popis akce Obec v pohybu II.

V rámci plánovaného rozvoje pohybových aktivit dětí a mládeže, jsme zhodnotili jako žádoucí nákup betonového venkovního stolu na stolní tenis. S obcí Všechovice jsme předběžně projednali umístění stolu na veřejném prostranství ve středu obce. Využití sportoviště je plánováno pro námi pořádané sportovní akce, kterých se účastní všechny věkové kategorie a pro širší využití mládeží v obci. Spolu se stolem zvažujeme v rámci plánování sportovních aktivit též nákup přenosných floorbalových branek (160 x 115 cm), které by bylo možno využívat jak ve vnitřních prostorách, tak v případě pořádání sportovní akce i venku. Nákup lavičky a žíněnek by vhodným způsobem pomohl s náhradou stávajícího vybavení, jež pamatuje rodiče, či spíše prarodiče dnešních dětí. V oblasti kulturně společenské bychom rádi prohloubili občanské soužití a součinnost občanů naší obce i přespolních, a to nákupem dataprojektoru, loutkového divadla, a výtvarných potřeb pro práci s dětmi. Rádi bychom také v obci uspořádali hudebně didaktický koncert pro děti, a případně vánoční koncert v naší kapli. Pokud by se našly prostředky na internetovou prezentaci (spíše na zakoupení doménového jména a s tím související služby) a nákup elektrocentrály pro pořádání akcí na místním „Výletišti“, byla by to významná pomoc naší občansko-společenské činnosti. Aktivním pohybem dochází ke zdravému vývoji dětí, odreagování a udržení dobré fyzické kondice.

Rozpočet akce Obec v pohybu II.

číslo

Popis potřeb

Náklady

1.

Úhrada provozních výdajů

1 000 Kč

 

Náklady spojené s provozováním webových stránek (doménový poplatek a platba za prostor)

1 000 Kč

2.

Lektorné

8 500 Kč

 

didaktický koncert, vánoční koncert, přednáška viz. Specifikace

8 500 Kč

3.

Vybavení zázemí

12 000 Kč

a.

Dataprojektor

7 000 Kč

b.

Elektrocentrála

5 000 Kč

4.

Pořádání sportovních akcí rodin

26 500 Kč

a.

betonový ping-pongový stůl, dodávka vč. montáže

15 000 Kč

b.

Lavička + žíněnky

6500 Kč

c.

SUPER BIG GOAL EXTEE - SKLOPNÁ FLORBALOVÁ BRANKA 160 x 115 cm + SÍŤ 2x

4000 Kč

d.

ŠIPKY

1000 Kč

e.

 

 

5.

 Kulturně společenské položky

5 000 Kč

a.

výtvarné potřeby

2 000 Kč

b.

LOUTKOVÉ DIVADLO

3 000 Kč

 

Celkem náklady

53 000 Kč