Všechovické občanské sdružení

Jsme parta lidí, lidiček a nadšenců, kterým není lhostejné, jak naše děti a jejich rodiče tráví svůj volný čas.

Naším cílem je vychovat děti v harmonii, v souladu s kulturními tradicemi, přírodou, zasadit se o jejich všestranný rozvoj a v co největší míře odstraňovat sociální izolaci těch, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni. Ať jsou to rodiče na rodičovské dovolené, malé děti do tří let, nebo lidé a děti s jinými handicapy.

Chceme naše úsilí vyvíjet tak, aby se naše snaha zúročila i v budoucnosti, až se naše děti budou snažit o odstraňování společenských bariér u nás, zakládajících členů.

Chcete- li se spolu s námi na našich cílech spolupodílet, neváhejte a přidejte se k nám. Odměnou Vám bude pocit z dobře vykonané práce a dětský úsměv.

 
 
!!!AKTUÁLNĚ!!!
VÍCE INFO NA  FEJSBŮKU
 
 
 
 
 

V roce 2011, jsme získali v rámci dotačního titulu Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti  v projektu Obec v pohybu dotaci ve výši 9450,-Kč. Děkujeme !!! 

V roce 2012 jsme získali v rámci dotačního titulu Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti v projektu Obec v pohybu II. dotaci ve výši 20000,-Kč. Děkujeme !!!


V roce 2015 jsme získali v rámci dotačního titulu "Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO" dotaci ve výši 20000,-Kč. Děkujeme